Komplexní vyšetření

Provedeme Vám podrobné vyšetření. To umožní určit klíčovou problematickou oblast, mnohdy vzdálenou od bolestivého místa. Budeme léčit skutečné příčiny Vaší bolesti.